? Ƣ迎讉K杭州学军中学Q?/title> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7" /> <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=7" /> <link href="/Style/Index.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="/Script/jquery-1.3.2.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Script/jquery-1.4.1.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Script/yqlj.js" type="text/javascript"></script> <script> $(function() { $('#CheckNum').bind('click', function() { $(this).attr('src', 'CheckNum.aspx?timeStamp=' + new Date().getTime()); }); }); </script> <script type="text/javascript"> function checkurl(_obj) { if (_obj.href.split("=")[1] == "10011") { _obj.href = "/xxgl.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10021") { _obj.href = "/jyky.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10018") { _obj.href = "/wsjl.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10016") { _obj.href = "/teacherindex.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10113") { _obj.href = "/zszx.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10087") { _obj.href = "/xl.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10097") { _obj.href = "/Jz.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10079") { _obj.href = "/library.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10156") { _obj.href = "/dybx.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10127") { _obj.href = "/yjxxx.aspx"; } onclick = "checkurl(this)" } </script> <title>

 • <cite id="mbtzr"><p id="mbtzr"><noframes id="mbtzr"></noframes></p></cite>

  <track id="mbtzr"></track>
 • <code id="mbtzr"></code>
 • <dfn id="mbtzr"><thead id="mbtzr"><input id="mbtzr"></input></thead></dfn><cite id="mbtzr"><tt id="mbtzr"></tt></cite>
  郑日?/font>
  发布部门Q杭州学军中? 发布日期Q?018-12-24 点击量:
   1962q?1月出生,中共党员Q浙江省数学特教师Q中学高U教师,大学本科毕业Q现L江省杭州学军中学数学教研l组ѝ参加北京师范大学数学系数学教育评班学习半q_׃Q?/td>

    江省数学特U教师,CQ杭州学军中学数学教研l组长,杭州师范大学、浙江师范大学硕士生导师?/span>

      本着“以学生发展为本”的理念Q执著地q求“让数学走进学生Q让学生走进数学”的教学境界QŞ成了“以Ȁ发兴ؓ先导Q以训练思维为核心”的教学特色Q在省内外作教学专题报告q?/span>100场,Ҏ学课堂教学有较深入的研究Q撰写近150初{数学及数学教学研究论文Q在《数学通报》等杂志上发表,其中在中国h民大学《中学数学教与学》上全文复印多篇。长期担L学竞赛教l,辅导学生参加全国高中数学联赛?/span>20余hh江赛Z{奖Q其?/span>3江赛区W一名?/span>

   

  ۺɫͼ