? Ƣ迎讉K杭州学军中学Q?/title> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7" /> <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=7" /> <link href="/Style/Index.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="/Script/jquery-1.3.2.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Script/jquery-1.4.1.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Script/yqlj.js" type="text/javascript"></script> <script> $(function() { $('#CheckNum').bind('click', function() { $(this).attr('src', 'CheckNum.aspx?timeStamp=' + new Date().getTime()); }); }); </script> <script type="text/javascript"> function checkurl(_obj) { if (_obj.href.split("=")[1] == "10011") { _obj.href = "/xxgl.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10021") { _obj.href = "/jyky.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10018") { _obj.href = "/wsjl.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10016") { _obj.href = "/teacherindex.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10113") { _obj.href = "/zszx.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10087") { _obj.href = "/xl.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10097") { _obj.href = "/Jz.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10079") { _obj.href = "/library.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10156") { _obj.href = "/dybx.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10127") { _obj.href = "/yjxxx.aspx"; } onclick = "checkurl(this)" } </script> <title>

 • <cite id="mbtzr"><p id="mbtzr"><noframes id="mbtzr"></noframes></p></cite>

  <track id="mbtzr"></track>
 • <code id="mbtzr"></code>
 • <dfn id="mbtzr"><thead id="mbtzr"><input id="mbtzr"></input></thead></dfn><cite id="mbtzr"><tt id="mbtzr"></tt></cite>
  丽学子 高二Q?Q班 王楠
  发布部门Q杭州学军中? 发布日期Q?019-04-09 点击量:

   我是来自高二Q?Q班的王楠。这ơ被推选ؓ丽学子Q自感荣q怹臟?br> 担Q班长一职已一q有余,在这D|间里Q我努力做好自己的本职工作,U极安排{划各项事宜。我热爱我的班Q也乐于为它奉献。在学军q个大家庭中Q我也从同学们n上学C许多。不是作ؓ班长Q作为学生,q是作ؓ同学Q作为儿奻I我都l历了学军带l我的蜕变和成长?br> q次评选,也让我意识到了自p存在许多不之处Q在今后的日子,我将努力完善自己。自Ӟ前\漫OQ三q还余其二,或许未来要面对更多Q但nothing is impossible for a willing heartQ我仍将披荆斩棘Q奋然前行?/font>

   宣言Q?/font>U|NP人生不言弃?/font>

  ۺɫͼ