? Ƣ迎讉K杭州学军中学Q?/title> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7" /> <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=7" /> <link href="/Style/Index.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="/Script/jquery-1.3.2.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Script/jquery-1.4.1.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Script/yqlj.js" type="text/javascript"></script> <script> $(function() { $('#CheckNum').bind('click', function() { $(this).attr('src', 'CheckNum.aspx?timeStamp=' + new Date().getTime()); }); }); </script> <script type="text/javascript"> function checkurl(_obj) { if (_obj.href.split("=")[1] == "10011") { _obj.href = "/xxgl.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10021") { _obj.href = "/jyky.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10018") { _obj.href = "/wsjl.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10016") { _obj.href = "/teacherindex.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10113") { _obj.href = "/zszx.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10087") { _obj.href = "/xl.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10097") { _obj.href = "/Jz.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10079") { _obj.href = "/library.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10156") { _obj.href = "/dybx.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10127") { _obj.href = "/yjxxx.aspx"; } onclick = "checkurl(this)" } </script> <title>

 • <cite id="mbtzr"><p id="mbtzr"><noframes id="mbtzr"></noframes></p></cite>

  <track id="mbtzr"></track>
 • <code id="mbtzr"></code>
 • <dfn id="mbtzr"><thead id="mbtzr"><input id="mbtzr"></input></thead></dfn><cite id="mbtzr"><tt id="mbtzr"></tt></cite>
  丽学子 高二Q?Q班 张毅?/font>
  发布部门Q杭州学军中? 发布日期Q?019-04-09 点击量:

  丽宣言Q邂逅美丽,感受学军Q谦谦君子,勿忘初心?/span>

   

  自我介绍Q?/span>

  我是来自高二Q?/span>5Q班的张毅宁Q很荣幸能够有机会参加美丽学子的竞选?/span>

  我从q校便担ȝ长一职,在高一也创办了自己的社团,担QCN。热爱音乐、读书,也喜Ƣ球等q动Q同时积极参与学校组l的各项zdQ如高二的“选择”演讲比赛等?/span>

  川端h_“美在于发现Q在于邂逅,是机~。”在q样紧张而又快乐的高中生zMQ我邂逅了不少丽的瞬_也努力向着“美丽学子”这一目标q进。早晨六炚w醒来Q发现天I的颜色很美Q便不由自主地爱上了q一天。校园中的一草一木,教室里的书声琅琅Q都让我qh。踱步在凝碧池畔Q拥有的是对于存在的的发现以及对于已发现的的感受Q而我Q所希望的就是成Z个能够鉴赏生zȝ“谦谦君子”?/span>

   “美丽”一词,我是否可以相配,不仅仅是投票q么单的事,但我怿Q“美丽”一直是学军学子共同q求的一U气质,希望可以在生zM与大家共勉,不辜负老师、家长的期望?/span>

   

   

   

  ۺɫͼ