? Ƣ迎讉K杭州学军中学Q?/title> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7" /> <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=7" /> <link href="/Style/Index.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="/Script/jquery-1.3.2.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Script/jquery-1.4.1.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Script/yqlj.js" type="text/javascript"></script> <script> $(function() { $('#CheckNum').bind('click', function() { $(this).attr('src', 'CheckNum.aspx?timeStamp=' + new Date().getTime()); }); }); </script> <script type="text/javascript"> function checkurl(_obj) { if (_obj.href.split("=")[1] == "10011") { _obj.href = "/xxgl.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10021") { _obj.href = "/jyky.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10018") { _obj.href = "/wsjl.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10016") { _obj.href = "/teacherindex.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10113") { _obj.href = "/zszx.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10087") { _obj.href = "/xl.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10097") { _obj.href = "/Jz.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10079") { _obj.href = "/library.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10156") { _obj.href = "/dybx.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10127") { _obj.href = "/yjxxx.aspx"; } onclick = "checkurl(this)" } </script> <title>

 • <cite id="mbtzr"><p id="mbtzr"><noframes id="mbtzr"></noframes></p></cite>

  <track id="mbtzr"></track>
 • <code id="mbtzr"></code>
 • <dfn id="mbtzr"><thead id="mbtzr"><input id="mbtzr"></input></thead></dfn><cite id="mbtzr"><tt id="mbtzr"></tt></cite>
  丽学子 高二Q?Q班 盛明?/font>
  发布部门Q杭州学军中? 发布日期Q?019-04-09 点击量:

   我叫盛明泽,高二Q?/span>8Q班卫生委员。对于班U工作认真的态度也许是获得提名的原因之一Q卫生工作重要而艰苦,需要实实在在的付出Q我始终坚信每一滴汗水都会得到慷慨的回报Q天遂h意,我班卫生工作得到校医的肯定和表扬Q在上学期五评比中我班取得了第二名。本人爱好不多,却视q些仅有的爱好ؓ生活。爱好摄影,向往自由的街拍。Q学军摄媄C։CNQ从信竞赛场到合唱活动,从学生运动会到市教工q动会,都留下了相机快门的回声和我不知疲倦的脚印。生zM的我Q爱看篮球,略懂皮毛;爱哼慢歌Q但常常忘了歌词Q不会太在意别h的看法,直率地大W或大哭Q认真学习,但心里又藏着叛逆的w动?/span>

  我不完美

  但我

  勤勤x做事Q踏t实实做人?/span>

   

  丽宣言Q?/span>真正的才智是刚毅的志向?/span> —?拿破?/span>

   

   

  ۺɫͼ