? Ƣ迎讉K杭州学军中学Q?/title> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7" /> <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=7" /> <link href="/Style/Index.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="/Script/jquery-1.3.2.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Script/jquery-1.4.1.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Script/yqlj.js" type="text/javascript"></script> <script> $(function() { $('#CheckNum').bind('click', function() { $(this).attr('src', 'CheckNum.aspx?timeStamp=' + new Date().getTime()); }); }); </script> <script type="text/javascript"> function checkurl(_obj) { if (_obj.href.split("=")[1] == "10011") { _obj.href = "/xxgl.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10021") { _obj.href = "/jyky.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10018") { _obj.href = "/wsjl.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10016") { _obj.href = "/teacherindex.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10113") { _obj.href = "/zszx.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10087") { _obj.href = "/xl.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10097") { _obj.href = "/Jz.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10079") { _obj.href = "/library.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10156") { _obj.href = "/dybx.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10127") { _obj.href = "/yjxxx.aspx"; } onclick = "checkurl(this)" } </script> <title>

 • <cite id="mbtzr"><p id="mbtzr"><noframes id="mbtzr"></noframes></p></cite>

  <track id="mbtzr"></track>
 • <code id="mbtzr"></code>
 • <dfn id="mbtzr"><thead id="mbtzr"><input id="mbtzr"></input></thead></dfn><cite id="mbtzr"><tt id="mbtzr"></tt></cite>
  健康消费
  姜发?/font>
  发布部门Q杭州学军中? 发布日期Q?019-03-20 点击量:

  有同学花3000块钱买双球鞋Q很可能只因为心仪的球星I了q个ƑּQ有同学?/span>10元一瓶的矿泉_是因ؓ是某位歌星做了它的广告。新版苹果机出来了,看到很多人漏夜排队的新闻也激起了很多买的Ʋ望?/span>

  我们C乎ͼ有时qZ必须Q而是他h的消Ҏ式和观念诱导了我们的购买行ؓ。银行的一份数据显C:2018末,全部金融机构个h短期消费h余额68000亿元Q同比增?/span>37.9%。作为有量入为出的消费习惯的中国居民Q负债率也越来越高。因为校园网贷引发大学生的犯|和U纷也常常见诸报端?/span>

  法国l济学家塔尔h出,人类的消费行为,存在模仿定律Q主要是C会下层人士h模仿上层人士的們֐。按照塔d的说法,在消费上Q所有超出生zd需的消费,都是模仿行ؓ。而模仿常常出于自卑。这U超前消费的消费者,事实上也通常是商家计谋的牺牲品,只是你自己没有意识到|了?/span>

  当然Q还有一U购物出自自p恋偏好。与前一U模仿消费如Z辙。一个毕业的学生_高考后Q在Ҏ屉里整理?/span>40多只水笔Q有些甚臌没有启用。她的书桌上堆放着买来却没有用q的几十本参考书Q以及写了一两页弃之不用的20多本W记本。当时买q些东西主要是觉得用v来感觉好Q本子的面设计让h怦然心动。买来后用了几天Q就觉得索然寡味Q就束之高阁了?/span>

  q几U消Ҏ式,都属于激情消?/span>irrational consumption。与国外现在倡导?/span>conscious consumption理智消费大相径庭。我在这里倡议理智消费Q通俗地说Q就是在购买一件物品时Q先思考,考虑l济状况Q考虑真正需求,考虑对社会、环境和他h的媄响,然后再决定是否消贏V?/span>

  学军中学倡导有d有识有才的领军h物。其中的有识Q指有学识,有见圎ͼ有宽q的视野。我们学军同学的再消费的时候,要考虑更广阔的视域Q因为新型的消费Q不再只是个人的物质满Q更是社会良知的体现。我们学军的同学Q应该领D样健L消费风尚?/span>

   


  ۺɫͼ