? Ƣ迎讉K杭州学军中学Q?/title> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7" /> <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=7" /> <link href="/Style/Index.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="/Script/jquery-1.3.2.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Script/jquery-1.4.1.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Script/yqlj.js" type="text/javascript"></script> <script> $(function() { $('#CheckNum').bind('click', function() { $(this).attr('src', 'CheckNum.aspx?timeStamp=' + new Date().getTime()); }); }); </script> <script type="text/javascript"> function checkurl(_obj) { if (_obj.href.split("=")[1] == "10011") { _obj.href = "/xxgl.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10021") { _obj.href = "/jyky.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10018") { _obj.href = "/wsjl.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10016") { _obj.href = "/teacherindex.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10113") { _obj.href = "/zszx.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10087") { _obj.href = "/xl.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10097") { _obj.href = "/Jz.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10079") { _obj.href = "/library.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10156") { _obj.href = "/dybx.aspx"; } if (_obj.href.split("=")[1] == "10127") { _obj.href = "/yjxxx.aspx"; } onclick = "checkurl(this)" } </script> <title>

 • <cite id="mbtzr"><p id="mbtzr"><noframes id="mbtzr"></noframes></p></cite>

  <track id="mbtzr"></track>
 • <code id="mbtzr"></code>
 • <dfn id="mbtzr"><thead id="mbtzr"><input id="mbtzr"></input></thead></dfn><cite id="mbtzr"><tt id="mbtzr"></tt></cite>
  多元交互式教学评?/font>
  发布部门Q图书馆 发布日期Q?019-07-10 点击量:

  作者:朱雪梅著
  索书PG632.0/214
  出版C:北京师范大学出版C?
  出版旉Q?019q??
  地点Q教师书?br>

     本书通过丰富、鲜zȝ案例Q揭CZ著者十多年来在教学评h攚w研究与实践中的经验与心\历程Q回{了“ؓ什么评”“评什么”“如何评”“评Z么效果”等问题Q证明了“多元交互式”教学评仯够促q教学评L范式转型Q即从单向甄别式评h转向多元交互式评P从基于经验的评h转向Z标准的评P从问题诊断式评h转向问题解决式评P从鉴定问责制评h转向鉴赏分析性评P从传l纸W记录评仯{向信息数字化评hQ从而有力地促进教师的专业发展与学生的素L升?/span>
      作者简?
   奻I教授U中学高U教师?990q毕业于南京师范大学地理p,毕业后Q教于扬州大学附属中学Q?004q调入扬州市教育局d理教研员?


  ۺɫͼ